Specifikation
Dokument
(Ange antalet sidor i trycksaken, inte antalet papper som går åt.)
Utskriftsklass
(Vilket papper matar du skrivaren med?)
Kostnadsberäkning


Priser beslutade av regionavdelningens styrelse

Utskrifter på A5 kostar hälften av utskrifter på A4.